Kurs finden

Gesundheit & Bewegung

Kurse

Es wurden 199 Kurse gefunden
Kursnummer 459-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Fr, 08.09.2017, 19:30 - 21:00 Uhr
Preis
EUR 77,-
Kursnummer 294-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mo, 25.09.2017, 08:30 - 10:00 Uhr
Preis
EUR 59,-
Kursnummer 356-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Mo, 25.09.2017, 09:00 - 10:00 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 313-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mo, 25.09.2017, 10:00 - 11:00 Uhr
Preis
EUR 75,-
Kursnummer 227-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mo, 25.09.2017, 10:00 - 11:00 Uhr
Preis
EUR 57,-
Kursnummer 223-ZE
Ort Amtshaus Krenglbach
Kursstart / Termin
Mo, 25.09.2017, 14:30 - 15:30 Uhr
Preis
EUR 57,-
Kursnummer 354-ZE
Ort Amtshaus Krenglbach
Kursstart / Termin
Mo, 25.09.2017, 15:30 - 16:30 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 264-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mo, 25.09.2017, 16:00 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 36,-
Kursnummer 480-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mo, 25.09.2017, 16:30 - 17:30 Uhr
Preis
EUR 139,-
Kursnummer 481-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mo, 25.09.2017, 17:30 - 18:30 Uhr
Preis
EUR 120,-
Kursnummer 337-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mo, 25.09.2017, 18:00 - 22:00 Uhr
Preis
EUR 30,-
Kursnummer 208-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Mo, 25.09.2017, 18:00 - 19:00 Uhr
Preis
EUR 56,-
Kursnummer 199-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mo, 25.09.2017, 18:30 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 94,-
Kursnummer 318-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mo, 25.09.2017, 18:30 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 85,-
Kursnummer 241-ZE
Ort VS 3
Kursstart / Termin
Mo, 25.09.2017, 18:30 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 57,-
Kursnummer 314-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Mo, 25.09.2017, 19:00 - 20:00 Uhr
Preis
EUR 51,-
Kursnummer 243-ZE
Ort VS 3
Kursstart / Termin
Mo, 25.09.2017, 19:30 - 20:30 Uhr
Preis
EUR 57,-
Kursnummer 245-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Mo, 25.09.2017, 20:00 - 21:00 Uhr
Preis
EUR 52,-
Kursnummer 232-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 26.09.2017, 09:00 - 10:00 Uhr
Preis
EUR 79,-
Kursnummer 309-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 26.09.2017, 09:00 - 10:30 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 233-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 26.09.2017, 10:00 - 11:00 Uhr
Preis
EUR 79,-
Kursnummer 249-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Di, 26.09.2017, 15:00 - 16:00 Uhr
Preis
EUR 35,-
Kursnummer 344-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 26.09.2017, 18:00 - 19:00 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 286-ZE
Ort Kindergarten Neustadt
Kursstart / Termin
Di, 26.09.2017, 18:00 - 20:00 Uhr
Preis
EUR 109,-
Kursnummer 219-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Di, 26.09.2017, 18:30 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 57,-
Kursnummer 200-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 26.09.2017, 18:30 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 55,-
Kursnummer 209-ZE
Ort Vereinshaus Krenglbach
Kursstart / Termin
Di, 26.09.2017, 18:30 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 56,-
Kursnummer 253-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 26.09.2017, 18:30 - 21:00 Uhr
Preis
EUR 25,-
Kursnummer 206-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Di, 26.09.2017, 19:30 - 20:30 Uhr
Preis
EUR 56,-
Kursnummer 189-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 26.09.2017, 19:30 - 20:30 Uhr
Preis
EUR 29,-
Kursnummer 288-ZE
Ort Kindergarten Neustadt
Kursstart / Termin
Di, 26.09.2017, 20:00 - 22:00 Uhr
Preis
EUR 109,-
Kursnummer 197-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 27.09.2017, 09:00 - 10:00 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 221-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Mi, 27.09.2017, 09:00 - 10:00 Uhr
Preis
EUR 57,-
Kursnummer 229-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 27.09.2017, 09:00 - 10:00 Uhr
Preis
EUR 114,-
Kursnummer 190-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 27.09.2017, 10:00 - 11:00 Uhr
Preis
EUR 29,-
Kursnummer 217-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 27.09.2017, 10:00 - 11:00 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 316-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Mi, 27.09.2017, 10:00 - 11:00 Uhr
Preis
EUR 51,-
Kursnummer 202-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 27.09.2017, 11:00 - 12:00 Uhr
Preis
EUR 55,-
Kursnummer 350-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 27.09.2017, 11:00 - 12:00 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 490-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 27.09.2017, 14:00 - 15:00 Uhr
Preis
EUR 45,-
Kursnummer 237-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 27.09.2017, 15:00 - 16:00 Uhr
Preis
EUR 48,-
Kursnummer 295-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 27.09.2017, 17:00 - 18:30 Uhr
Preis
EUR 59,-
Kursnummer 319-ZE
Ort Kindergarten Neustadt
Kursstart / Termin
Mi, 27.09.2017, 17:30 - 18:30 Uhr
Preis
EUR 51,-
Kursnummer 307-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 27.09.2017, 18:00 - 19:00 Uhr
Preis
EUR 50,-
Kursnummer 230-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 27.09.2017, 18:30 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 89,-
Kursnummer 210-ZE
Ort Kindergarten Neustadt
Kursstart / Termin
Mi, 27.09.2017, 18:30 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 56,-
Kursnummer 228-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 27.09.2017, 19:00 - 20:00 Uhr
Preis
EUR 57,-
Kursnummer 282-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Mi, 27.09.2017, 19:00 - 19:45 Uhr
Preis
EUR 40,-
Kursnummer 231-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 27.09.2017, 19:30 - 20:30 Uhr
Preis
EUR 89,-
Kursnummer 281-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Mi, 27.09.2017, 20:00 - 21:30 Uhr
Preis
EUR 75,-
Kursnummer 235-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 28.09.2017, 08:45 - 10:00 Uhr
Preis
EUR 79,-
Kursnummer 239-ZE
Ort Amtshaus Krenglbach
Kursstart / Termin
Do, 28.09.2017, 09:00 - 10:00 Uhr
Preis
EUR 50,-
Kursnummer 236-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 28.09.2017, 10:00 - 11:15 Uhr
Preis
EUR 79,-
Kursnummer 247-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Do, 28.09.2017, 10:15 - 11:15 Uhr
Preis
EUR 41,-
Kursnummer 321-ZE
Ort Kindergarten Neustadt
Kursstart / Termin
Do, 28.09.2017, 17:30 - 18:30 Uhr
Preis
EUR 51,-
Kursnummer 348-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 28.09.2017, 18:00 - 19:00 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 265-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 28.09.2017, 18:00 - 21:30 Uhr
Preis
EUR 36,-
Kursnummer 484-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 28.09.2017, 18:00 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 141,-
Kursnummer 464-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Do, 28.09.2017, 18:30 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 55,-
Kursnummer 800-ZE
Ort Kindergarten Neustadt
Kursstart / Termin
Do, 28.09.2017, 18:30 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 311-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 28.09.2017, 19:00 - 21:00 Uhr
Preis
EUR 79,-
Kursnummer 358-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Do, 28.09.2017, 19:00 - 20:00 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 462-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Do, 28.09.2017, 19:30 - 20:30 Uhr
Preis
EUR 105,-
Kursnummer 346-ZE
Ort Kindergarten Neustadt
Kursstart / Termin
Do, 28.09.2017, 19:30 - 20:30 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 460-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 28.09.2017, 19:45 - 20:45 Uhr
Preis
EUR 59,-
Kursnummer 250-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Do, 28.09.2017, 20:00 - 21:00 Uhr
Preis
EUR 51,-
Kursnummer 204-ZE
Ort Kindergarten Neustadt
Kursstart / Termin
Do, 28.09.2017, 20:30 - 21:30 Uhr
Preis
EUR 51,-
Kursnummer 292-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Fr, 29.09.2017, 09:00 - 11:00 Uhr
Preis
EUR 109,-
Kursnummer 352-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Fr, 29.09.2017, 09:00 - 10:00 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 284-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Fr, 29.09.2017, 10:00 - 11:30 Uhr
Preis
EUR 56,-
Kursnummer 290-ZE
Ort Kindergarten Neustadt
Kursstart / Termin
Fr, 29.09.2017, 17:30 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 109,-
Kursnummer 342-ZE
Ort Kindergarten Neustadt
Kursstart / Termin
Fr, 29.09.2017, 19:30 - 20:30 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 257-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 03.10.2017, 18:30 - 20:30 Uhr
Preis
EUR 20,-
Kursnummer 214-ZE
Ort Hallenbad der Stadt Wels - Welldorado
Kursstart / Termin
Mi, 04.10.2017, 18:30 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 66,-
Kursnummer 492-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Do, 05.10.2017, 14:00 - 15:00 Uhr
Preis
EUR 45,-
Kursnummer 268-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 05.10.2017, 16:00 - 19:00 Uhr
Preis
EUR 32,-
Kursnummer 328-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Sa, 07.10.2017, 10:00 - 15:00 Uhr
Preis
EUR 40,-
Kursnummer 255-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 10.10.2017, 18:30 - 21:00 Uhr
Preis
EUR 25,-
Kursnummer 259-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 10.10.2017, 19:00 - 20:30 Uhr
Preis
EUR 25,-
Kursnummer 323-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 12.10.2017, 10:00 - 11:00 Uhr
Preis
EUR 95,-
Kursnummer 279-ZE
Ort Kletterhalle Wels
Kursstart / Termin
Do, 12.10.2017, 19:30 - 21:00 Uhr
Preis
EUR 32,-
Kursnummer 339-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Fr, 13.10.2017, 13:00 - 17:00 Uhr
Preis
EUR 30,-
Kursnummer 470-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Sa, 14.10.2017, 14:00 - 18:00 Uhr
Preis
EUR 30,-
Kursnummer 266-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Mi, 18.10.2017, 18:00 - 21:30 Uhr
Preis
EUR 36,-
Kursnummer 466-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Sa, 21.10.2017, 09:00 - 12:00 Uhr
Preis
EUR 15,-
Kursnummer 234-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Mi, 25.10.2017, 18:00 - 22:00 Uhr
Preis
EUR 75,-
Kursnummer 303-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Sa, 28.10.2017, 10:00 - 14:00 Uhr
Preis
EUR 38,-
Kursnummer 191-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 31.10.2017, 19:30 - 20:30 Uhr
Preis
EUR 59,-
Kursnummer 335-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Fr, 03.11.2017, 18:00 - 22:00 Uhr
Preis
EUR 30,-
Kursnummer 269-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Sa, 04.11.2017, 15:00 - 18:30 Uhr
Preis
EUR 36,-
Kursnummer 192-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 08.11.2017, 10:00 - 11:00 Uhr
Preis
EUR 59,-
Kursnummer 252-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Mi, 08.11.2017, 18:00 - 19:00 Uhr
Preis
EUR 39,-
Kursnummer 329-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Sa, 11.11.2017, 10:00 - 15:00 Uhr
Preis
EUR 40,-
Kursnummer 296-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mo, 13.11.2017, 08:15 - 09:45 Uhr
Preis
EUR 59,-
Kursnummer 704-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 15.11.2017, 17:00 - 18:30 Uhr
Preis
EUR 59,-
Kursnummer 271-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 15.11.2017, 17:30 - 20:30 Uhr
Preis
EUR 32,-
Kursnummer 267-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 16.11.2017, 18:00 - 21:30 Uhr
Preis
EUR 36,-
Kursnummer 330-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Sa, 18.11.2017, 09:00 - 13:00 Uhr
Preis
EUR 30,-
Kursnummer 340-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Sa, 18.11.2017, 13:30 - 17:30 Uhr
Preis
EUR 30,-
Kursnummer 467-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Sa, 25.11.2017, 09:00 - 12:00 Uhr
Preis
EUR 15,-
Kursnummer 181-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Fr, 01.12.2017, 09:00 - 11:00 Uhr
Preis
EUR 12,-
Kursnummer 182-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Fr, 01.12.2017, 17:00 - 19:00 Uhr
Preis
EUR 12,-
Kursnummer 304-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Sa, 02.12.2017, 10:00 - 14:00 Uhr
Preis
EUR 38,-
Kursnummer 272-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 06.12.2017, 15:00 - 18:00 Uhr
Preis
EUR 36,-
Kursnummer 333-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 07.12.2017, 18:00 - 22:00 Uhr
Preis
EUR 30,-
Kursnummer 183-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Fr, 15.12.2017, 09:00 - 11:00 Uhr
Preis
EUR 12,-
Kursnummer 184-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Fr, 15.12.2017, 17:00 - 19:00 Uhr
Preis
EUR 12,-
Kursnummer 215-ZE
Ort Hallenbad der Stadt Wels - Welldorado
Kursstart / Termin
Mi, 10.01.2018, 18:30 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 66,-
Kursnummer 297-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mo, 15.01.2018, 08:15 - 09:45 Uhr
Preis
EUR 59,-
Kursnummer 254-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 16.01.2018, 18:30 - 21:00 Uhr
Preis
EUR 25,-
Kursnummer 491-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 17.01.2018, 14:00 - 15:00 Uhr
Preis
EUR 45,-
Kursnummer 298-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 17.01.2018, 17:00 - 18:30 Uhr
Preis
EUR 59,-
Kursnummer 261-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 17.01.2018, 19:00 - 20:00 Uhr
Preis
EUR 20,-
Kursnummer 702-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 18.01.2018, 10:00 - 11:00 Uhr
Preis
EUR 95,-
Kursnummer 493-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Do, 18.01.2018, 14:00 - 15:00 Uhr
Preis
EUR 45,-
Kursnummer 305-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Sa, 20.01.2018, 10:00 - 14:00 Uhr
Preis
EUR 38,-
Kursnummer 331-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 25.01.2018, 18:00 - 22:00 Uhr
Preis
EUR 30,-
Kursnummer 270-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Sa, 27.01.2018, 15:00 - 18:30 Uhr
Preis
EUR 36,-
Kursnummer 256-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 30.01.2018, 18:30 - 21:00 Uhr
Preis
EUR 25,-
Kursnummer 193-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 30.01.2018, 19:30 - 20:30 Uhr
Preis
EUR 23,-
Kursnummer 357-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Mo, 05.02.2018, 09:00 - 10:00 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 225-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mo, 05.02.2018, 10:00 - 11:00 Uhr
Preis
EUR 38,-
Kursnummer 185-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 06.02.2018, 09:00 - 11:00 Uhr
Preis
EUR 12,-
Kursnummer 186-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 06.02.2018, 17:00 - 19:00 Uhr
Preis
EUR 12,-
Kursnummer 201-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 06.02.2018, 18:30 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 55,-
Kursnummer 258-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 06.02.2018, 18:30 - 20:30 Uhr
Preis
EUR 20,-
Kursnummer 289-ZE
Ort Kindergarten Neustadt
Kursstart / Termin
Di, 06.02.2018, 20:00 - 22:00 Uhr
Preis
EUR 109,-
Kursnummer 203-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 07.02.2018, 11:00 - 12:00 Uhr
Preis
EUR 55,-
Kursnummer 273-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 08.02.2018, 18:00 - 21:00 Uhr
Preis
EUR 32,-
Kursnummer 465-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Do, 08.02.2018, 18:30 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 55,-
Kursnummer 359-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Do, 08.02.2018, 19:00 - 20:00 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 463-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Do, 08.02.2018, 19:30 - 20:30 Uhr
Preis
EUR 105,-
Kursnummer 461-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 08.02.2018, 19:45 - 20:45 Uhr
Preis
EUR 59,-
Kursnummer 251-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Do, 08.02.2018, 20:00 - 21:00 Uhr
Preis
EUR 51,-
Kursnummer 205-ZE
Ort Kindergarten Neustadt
Kursstart / Termin
Do, 08.02.2018, 20:30 - 21:30 Uhr
Preis
EUR 51,-
Kursnummer 353-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Fr, 09.02.2018, 09:00 - 10:00 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 287-ZE
Ort Kindergarten Neustadt
Kursstart / Termin
Di, 13.02.2018, 18:00 - 20:00 Uhr
Preis
EUR 109,-
Kursnummer 320-ZE
Ort Kindergarten Neustadt
Kursstart / Termin
Mi, 14.02.2018, 17:30 - 18:30 Uhr
Preis
EUR 51,-
Kursnummer 322-ZE
Ort Kindergarten Neustadt
Kursstart / Termin
Do, 15.02.2018, 17:30 - 18:30 Uhr
Preis
EUR 51,-
Kursnummer 274-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 15.02.2018, 18:00 - 21:00 Uhr
Preis
EUR 32,-
Kursnummer 347-ZE
Ort Kindergarten Neustadt
Kursstart / Termin
Do, 15.02.2018, 18:30 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 332-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Sa, 17.02.2018, 09:00 - 13:00 Uhr
Preis
EUR 30,-
Kursnummer 341-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Sa, 17.02.2018, 13:30 - 17:30 Uhr
Preis
EUR 30,-
Kursnummer 195-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 27.02.2018, 19:30 - 20:30 Uhr
Preis
EUR 59,-
Kursnummer 194-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 28.02.2018, 10:00 - 11:00 Uhr
Preis
EUR 23,-
Kursnummer 262-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 28.02.2018, 19:00 - 20:00 Uhr
Preis
EUR 20,-
Kursnummer 226-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 28.02.2018, 19:00 - 20:00 Uhr
Preis
EUR 38,-
Kursnummer 312-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 01.03.2018, 19:00 - 21:00 Uhr
Preis
EUR 79,-
Kursnummer 224-ZE
Ort Amtshaus Krenglbach
Kursstart / Termin
Mo, 05.03.2018, 14:30 - 15:30 Uhr
Preis
EUR 57,-
Kursnummer 355-ZE
Ort Amtshaus Krenglbach
Kursstart / Termin
Mo, 05.03.2018, 15:30 - 16:30 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 212-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Mo, 05.03.2018, 18:00 - 19:00 Uhr
Preis
EUR 70,-
Kursnummer 242-ZE
Ort VS 3
Kursstart / Termin
Mo, 05.03.2018, 18:30 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 57,-
Kursnummer 315-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Mo, 05.03.2018, 19:00 - 20:00 Uhr
Preis
EUR 51,-
Kursnummer 244-ZE
Ort VS 3
Kursstart / Termin
Mo, 05.03.2018, 19:30 - 20:30 Uhr
Preis
EUR 57,-
Kursnummer 246-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Mo, 05.03.2018, 20:00 - 21:00 Uhr
Preis
EUR 52,-
Kursnummer 310-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 06.03.2018, 09:00 - 10:30 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 345-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 06.03.2018, 18:00 - 19:00 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 211-ZE
Ort Vereinshaus Krenglbach
Kursstart / Termin
Di, 06.03.2018, 18:30 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 56,-
Kursnummer 220-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Di, 06.03.2018, 18:30 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 57,-
Kursnummer 207-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Di, 06.03.2018, 19:30 - 20:30 Uhr
Preis
EUR 56,-
Kursnummer 198-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 07.03.2018, 09:00 - 10:00 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 222-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Mi, 07.03.2018, 09:00 - 10:00 Uhr
Preis
EUR 57,-
Kursnummer 218-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 07.03.2018, 10:00 - 11:00 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 317-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Mi, 07.03.2018, 10:00 - 11:00 Uhr
Preis
EUR 51,-
Kursnummer 351-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 07.03.2018, 11:00 - 12:00 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 238-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 07.03.2018, 15:00 - 16:00 Uhr
Preis
EUR 48,-
Kursnummer 213-ZE
Ort Kindergarten Neustadt
Kursstart / Termin
Mi, 07.03.2018, 18:30 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 70,-
Kursnummer 283-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Mi, 07.03.2018, 20:00 - 21:30 Uhr
Preis
EUR 75,-
Kursnummer 240-ZE
Ort Amtshaus Krenglbach
Kursstart / Termin
Do, 08.03.2018, 09:00 - 10:00 Uhr
Preis
EUR 50,-
Kursnummer 248-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Do, 08.03.2018, 10:15 - 11:15 Uhr
Preis
EUR 41,-
Kursnummer 349-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 08.03.2018, 18:00 - 19:00 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 280-ZE
Ort Kletterhalle Wels
Kursstart / Termin
Do, 08.03.2018, 19:30 - 21:00 Uhr
Preis
EUR 32,-
Kursnummer 293-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Fr, 09.03.2018, 09:00 - 11:00 Uhr
Preis
EUR 109,-
Kursnummer 285-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Fr, 09.03.2018, 10:00 - 11:30 Uhr
Preis
EUR 56,-
Kursnummer 299-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mo, 12.03.2018, 08:15 - 09:45 Uhr
Preis
EUR 59,-
Kursnummer 338-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Di, 13.03.2018, 18:00 - 22:00 Uhr
Preis
EUR 30,-
Kursnummer 260-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 13.03.2018, 19:00 - 20:30 Uhr
Preis
EUR 25,-
Kursnummer 300-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 14.03.2018, 17:00 - 18:30 Uhr
Preis
EUR 59,-
Kursnummer 306-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Sa, 17.03.2018, 10:00 - 14:00 Uhr
Preis
EUR 38,-
Kursnummer 187-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 20.03.2018, 09:00 - 11:00 Uhr
Preis
EUR 12,-
Kursnummer 188-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 20.03.2018, 17:00 - 19:00 Uhr
Preis
EUR 12,-
Kursnummer 196-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 21.03.2018, 10:00 - 11:00 Uhr
Preis
EUR 59,-
Kursnummer 216-ZE
Ort Hallenbad der Stadt Wels - Welldorado
Kursstart / Termin
Mi, 21.03.2018, 18:30 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 66,-
Kursnummer 308-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 28.03.2018, 18:00 - 19:00 Uhr
Preis
EUR 50,-
Kursnummer 710-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 03.04.2018, 09:00 - 10:30 Uhr
Preis
EUR 25,-
Kursnummer 275-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Fr, 06.04.2018, 15:00 - 18:30 Uhr
Preis
EUR 36,-
Kursnummer 276-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Sa, 07.04.2018, 15:00 - 18:30 Uhr
Preis
EUR 36,-
Kursnummer 703-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 12.04.2018, 10:00 - 11:00 Uhr
Preis
EUR 95,-
Kursnummer 336-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 12.04.2018, 18:00 - 22:00 Uhr
Preis
EUR 30,-
Kursnummer 468-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Sa, 14.04.2018, 09:00 - 12:00 Uhr
Preis
EUR 15,-
Kursnummer 471-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Sa, 14.04.2018, 14:00 - 18:00 Uhr
Preis
EUR 30,-
Kursnummer 711-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 17.04.2018, 09:00 - 10:30 Uhr
Preis
EUR 63,-
Kursnummer 263-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 19.04.2018, 19:00 - 20:00 Uhr
Preis
EUR 20,-
Kursnummer 334-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 26.04.2018, 18:00 - 22:00 Uhr
Preis
EUR 30,-
Kursnummer 277-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Fr, 27.04.2018, 15:00 - 19:00 Uhr
Preis
EUR 40,-
Kursnummer 278-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Sa, 28.04.2018, 15:00 - 19:00 Uhr
Preis
EUR 40,-
Kursnummer 301-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mo, 14.05.2018, 08:30 - 10:00 Uhr
Preis
EUR 59,-
Kursnummer 302-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 16.05.2018, 17:00 - 18:30 Uhr
Preis
EUR 59,-
Kursnummer 469-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Sa, 26.05.2018, 09:00 - 12:00 Uhr
Preis
EUR 15,-