Kurs finden

Italienisch

Kurse

Es wurden 26 Kurse gefunden
Kursnummer 93-ZE
Ort NMS Stadtmitte
Kursstart / Termin
Mo, 25.09.2017, 17:30 - 19:00 Uhr
Preis
EUR 139,-
Kursnummer 83-ZE
Ort NMS Vogelweide
Kursstart / Termin
Mo, 25.09.2017, 18:00 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 139,-
Kursnummer 95-ZE
Ort NMS Stadtmitte
Kursstart / Termin
Mo, 25.09.2017, 19:00 - 20:30 Uhr
Preis
EUR 139,-
Kursnummer 88-ZE
Ort NMS Vogelweide
Kursstart / Termin
Mo, 25.09.2017, 19:30 - 21:00 Uhr
Preis
EUR 139,-
Kursnummer 101-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Di, 26.09.2017, 09:00 - 10:30 Uhr
Preis
EUR 185,-
Kursnummer 103-ZE
Ort NMS Stadtmitte
Kursstart / Termin
Di, 26.09.2017, 18:30 - 20:00 Uhr
Preis
EUR 185,-
Kursnummer 106-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Mi, 27.09.2017, 09:00 - 10:30 Uhr
Preis
EUR 232,-
Kursnummer 99-ZE
Ort NMS Stadtmitte
Kursstart / Termin
Mi, 27.09.2017, 17:00 - 18:30 Uhr
Preis
EUR 185,-
Kursnummer 104-ZE
Ort NMS Stadtmitte
Kursstart / Termin
Mi, 27.09.2017, 17:00 - 18:30 Uhr
Preis
EUR 185,-
Kursnummer 94-ZE
Ort NMS Stadtmitte
Kursstart / Termin
Mi, 27.09.2017, 18:30 - 20:00 Uhr
Preis
EUR 139,-
Kursnummer 92-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 28.09.2017, 09:00 - 10:30 Uhr
Preis
EUR 185,-
Kursnummer 100-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Do, 28.09.2017, 09:00 - 10:30 Uhr
Preis
EUR 185,-
Kursnummer 107-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Do, 28.09.2017, 10:30 - 12:00 Uhr
Preis
EUR 232,-
Kursnummer 108-PE
Ort Pernau
Kursstart / Termin
Do, 28.09.2017, 12:00 - 13:00 Uhr
Preis
EUR 130,-
Kursnummer 105-ZE
Ort NMS Stadtmitte
Kursstart / Termin
Do, 28.09.2017, 17:00 - 18:30 Uhr
Preis
EUR 185,-
Kursnummer 87-ZE
Ort NMS Stadtmitte
Kursstart / Termin
Do, 28.09.2017, 19:00 - 20:30 Uhr
Preis
EUR 185,-
Kursnummer 102-ZE
Ort NMS Stadtmitte
Kursstart / Termin
Di, 03.10.2017, 17:00 - 18:30 Uhr
Preis
EUR 185,-
Kursnummer 90-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 05.10.2017, 18:00 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 139,-
Kursnummer 85-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 05.10.2017, 19:30 - 21:00 Uhr
Preis
EUR 139,-
Kursnummer 96-ZE
Ort NMS Stadtmitte
Kursstart / Termin
Mo, 05.03.2018, 17:30 - 19:00 Uhr
Preis
EUR 139,-
Kursnummer 89-ZE
Ort NMS Vogelweide
Kursstart / Termin
Mo, 05.03.2018, 18:00 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 139,-
Kursnummer 98-ZE
Ort NMS Stadtmitte
Kursstart / Termin
Mo, 05.03.2018, 19:00 - 20:30 Uhr
Preis
EUR 139,-
Kursnummer 84-ZE
Ort NMS Vogelweide
Kursstart / Termin
Mo, 05.03.2018, 19:30 - 21:00 Uhr
Preis
EUR 139,-
Kursnummer 97-ZE
Ort NMS Stadtmitte
Kursstart / Termin
Mi, 07.03.2018, 18:30 - 20:00 Uhr
Preis
EUR 93,-
Kursnummer 86-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 08.03.2018, 18:00 - 19:30 Uhr
Preis
EUR 139,-
Kursnummer 91-NO
Ort Noitzmühle
Kursstart / Termin
Do, 08.03.2018, 19:30 - 21:00 Uhr
Preis
EUR 139,-